تیم کافه گویا

طراحی و برنامه نویسی
محمدحسین همت
بهزاد صادقیان

گویندگان
محمد نجفی
حسام صادقی نیکو
سجاد تکلو
حمید سربندی
علیرضا وارسته
علیرضا مؤیدی
سامان مظلومی

مترجمین
سپیده زارعی
سکینه جعفری
محمدحسین همت

انیمیشن
محمد رضایی