برچسب: تلفن همراه

راهکارهایی برای امن‌تر کردن تلفن همراه

امن‌تر کردن تلفن همراه

چند راهکار ساده برای امن‌تر کردن تلفن همراه تلفن همراه و دیگر وسایل قابل حمل ما، حاوی اطلاعات زیادی در مورد ما هستند که در صورتی که به دست بیگانه بیفتند می‌تواند از خصوص ترین اطلاعات، مثل ذخایر موارد دلخواه و صفحات وب سایت های باز شده تا ایمیل های  ارسالی و دریافتی و حتی اپلیکیشن‌های کاربردی، مطلع شود. این وسیله کوچک و آسیب پذیر که حاصل پیشرفت تکنولوژی است در واقع دارای اطلاعاتی است که آن اطلاعات، انعکاسی ازشخصیت ماست. نکته قابل توجه این است که برای در میان گذاشتن این اطلاعات محرمانه، اعتماد به تلفن همراه را به...

ادامه خواندن ←