ارسال شکایت

ارسال شکایت

برای ارتباط با دپارتمان شکایات “کافه گویا”، یک ایمیل با موضوع (سابجکت) “شکایت” به نشانی رایانامه زیر ارسال کنید و مشکل پیش آمده یا انتقاد مدنظرتان را به صورت دقیق شرح دهید. درصورتی که لازم می‌دانید، شماره تماس خود را نیز در انتهای ایمیل، قید کنید.

کارشناس سایت، ایمیل شما را بررسی نموده و در صورت نیاز، پاسخ خواهد داد.

cafegooya17@gmail.com